Niềm Tin Cho Mọi Công Trình

CO NGANG THANG CÁP 200X100

Thang cáp, co ngang thang cáp 200x100 là một trong những phụ kiện của thang cáp 200x100 sản phẩm được thiết kế modun hóa trên quy trình sản xuất hiện đại đảm bảo khả năng lắp lẫn cao, đáp ứng được tiến độ dự án cao, giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm

Giá : Liên Hệ

Số lượng:

Thang cáp, co ngang thang cáp 200x100 là một trong những phụ kiện của thang cáp 200x100 sản phẩm được thiết kế modun hóa trên quy trình sản xuất hiện đại đảm bảo khả năng lắp lẫn cao, đáp ứng được tiến độ dự án cao, giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm, co ngang thang cáp được sử dụng lắp đặt thang cáp mà muốn thay đổi đường đi thang cáp theo một hướng khác theo phương ngang, thông thường thay đổi một góc 90 độ hoặc 135 độ theo phương của đường đi thang cáp